Θέση γραμματέα

15 December 2017

Το Λέλλος Π. Δημητριάδης Δικηγορικό Γραφείο Δ.Ε.Π.Ε. στη Λευκωσία ζητεί να προσλάβει άμεσα 1 άτομο για την θέση γραμματέα.

Απαραίτητα προσόντα:

  • Τίτλος ή πτυχίο κολλεγίου ή πανεπιστημίου
  • Καλή γνώση χρήσης προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών (Word, Excel, Outlook και Internet)
  • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
  • Οργανωτική ικανότητα, ικανότητα να εργάζεται υπό πίεση, προσοχή σε λεπτομέρεια, τήρηση χρονοδιαγραμμάτων
  • Ευγένεια και επικοινωνιακή δεξιότητα
  • Υπευθυνότητα, προθυμία και επαγγελματισμό
  • Πολύ καλή ικανότητα χρήσης του διαδικτύου ως μηχανή αναζήτησης
  • Τήρηση / οργάνωση ημερολογίου γραφείου (γνώση του προγράμματος ΖΥΓΟΣ θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν)
  • Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια
  • • Πείρα τουλάχιστον 1ος έτους σε δικηγορικό γραφείο θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

Μισθός αναλόγως προσόντων.

Τα Βιογραφικά Σημειώματα μπορούν να αποστέλλονται με φαξ στον αριθμό 22676061 ή με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση NICOLETTA@LDLAW.COM.CY μέχρι τις 10 Ιανουαρίου 2018. Θα τηρηθεί εχεμύθεια σε σχέση με τις αιτήσεις.

Back to top