Εκδήλωση Ένωσης Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας Κύπρου (ΕΔΠΙ)

10 June 2016

Σημαντικές αλλαγές στο κυπριακό δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας αναμένεται να επιφέρει η μεταφορά σχετικής ευρωπαϊκής οδηγίας, λέχθηκε σε εκδήλωση με θέμα τη «Συλλογική διαχείριση των πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων στην κυπριακή έννομη τάξη: προκλήσεις και προοπτικές» που διοργάνωσε την Πέμπτη το βράδυ η Ένωση Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας Κύπρου (ΕΔΠΙ).

Στην εκδήλωση αναπτύχθηκε το το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για τη συλλογική διαχείριση των πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων, οι επικείμενες αλλαγές υπό το πρίσμα της Οδηγίας 2014/26/ΕΕ για τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων καθώς και τη χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων στην εσωτερική αγορά.

Οπως ανέφερε στην εκδήλωση ο Έφορος Εταιρειών και Επισήμου Παραλήπτη, Σπύρος Κόκκινος, το γραφείο του οποίου είναι αρμόδιο για ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην Κύπρο,” βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο πριν την αποστολή του νομοθετήματος, το οποίο εναρμονίζει την Οδηγία 2014/26/ΕΕ με το Κυπριακό Δίκαιο. Πρόκειται για αυτοτελή νομοθεσία, η οποία μεταφέρει τις διατάξεις της Οδηγίας”.

Ο κ. Κόκκινος εξέφρασε την ελπίδα ότι με τη μεταφορά της Οδηγίας της ΕΕ στο εθνικό μας δίκαιο θα αμβλυνθούν τα προβλήματα που ταλανίζουν τους χρήστες και τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης προς γενικό όφελος και προπάντων προς όφελος των δημιουργών και των κατόχων των συγγενικών δικαιωμάτων.

Σημείωσε τη μεγάλη σημασία της πνευματικής ιδιοκτησίας και αναφέρθηκε στις προκλήσεις της προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας, οι οποίες έγιναν πιο έντονες στην ψηφιακή εποχή. “Η προστασία του δημιουργού και του έργου του, η προστασία όλων των συντελεστών που βοηθούν ώστε αυτά τα έργα να διαδίδονται στον κόσμο, αποτελούν κατά τη γνώμη μου χαρακτηριστικά γνωρίσματα μιας καλλιεργημένης κοινωνίας”, είπε ο κ. Κόκκινος.

Στο δικό της χαιρετισμό, η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Νομικής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και ιδρυτικό μέλος και Πρόεδρος της ΕΔΠΙ, Τατιάνα Συνοδινού, είπε ότι η μεταφορά της Οδηγίας προβλέπεται να επιφέρει σημαντικές αλλαγές στο Κυπριακό Δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας, του οποίου οι σχετικές διατάξεις είναι επιγραμματικές και σε μεγάλο βαθμό ανεφάρμοστες, όπως είπε.

Συνεχίζοντας η κ. Συνοδινού ανέφερε ότι η Οδηγία καινοτομεί σε πολλά σημεία, όπως η εισαγωγή της δυνατότητας των δικαιούχων να επιλέγουν όποιον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης (ΟΣΔ) επιθυμούν σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ, της δυνατότητας αδειοδότησης με μη εμπορικές άδειες τύπου Creative Commons παράλληλα με τη συλλογική διαχείριση, την καθιέρωση ενός minimum προστασίας για δικαιούχους που δεν είναι μέλη των ΟΣΔ πχ στο πλαίσιο της επέκτασης της συλλογικής διαχείρισης, την απαγόρευση της διανομής κερδών μόνο στους εγχώριους δικαιούχους σε περίπτωση σύμβασης αμοιβαίας αντιπροσώπευσης, τη καθιέρωση υποχρεώσεων αναφοράς για τους χρήστες κ.α.

Ο δικηγόρος και Ιδρυτικό μέλος της ΕΔΠΙ,Αχιλλέας Δημητριάδης, αναφέρθηκε στο ισχύον πλαίσιο της συλλογικής διαχείρισης στην κυπριακή έννομη τάξη, στον νόμο Ν. 59/1976. Ο κ. Δημητριάδης σημείωσε ότι η κυπριακή νομοθεσία πρέπει να εκσυγχρονιστεί και ότι σε ορισμένα σημεία διαπιστώνονται ασάφειες, όπως αναφορικά με το πώς και σε ποιον θα καταβάλλεται η ενιαία εύλογη αμοιβή για τη μετάδοση φωνογραφημάτων. Επίσης, ότι στην πράξη η αρμόδια Αρχή η οποία βάσει του νόμου επιλύει τις διαφορές μεταξύ ΟΣΔ και χρηστών είναι ανενεργή.

Ο κ. Δημητριάδης είπε ότι αν και έχουμε διανύσει μεγάλη απόσταση “αυτό που δεν έχουμε και νομίζω ότι η καινούργια νομοθεσία θα εισαγάγει είναι μια θεσμοθέτηση και σωστή επόπτευση των συστημάτων συλλογικής διαχείρισης” όπως και ένα σύστημα επίλυσης διαφοράς σε μικρό χρονικό διάστημα.

Τις κυριότερες ρυθμίσεις της Οδηγίας 2014/26/ΕΕ για τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, ανέλυσε με λεπτομέρεια η Πολύμνια Λευτέρη, Ιδρυτικό μέλος της ΕΔΠΙ, Δικηγόρος είπε ότι αυτό που λείπει στην Κύπρο είναι μια ανεξάρτητη αρμόδια Αρχή, “ικανή, με γνώσεις και εμπειρία” που θα ασχολείται αποκλειστικά με θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων. Όπως σημείωσε, η Οδηγία είναι το αποτέλεσμα πολυετών διαβουλεύσεων και στοχεύει να εκσυγχρονίσει το καθεστώς της συλλογικής διαχείρισης, ώστε να εξασφαλιστεί ένα υψηλό επίπεδο διακυβέρνησης, οικονομικής διαχείρισης, διαφάνειας και λογοδοσίας.

Ακολούθησε ομιλία του Μιχάλη Σκουφαρίδη, Διευθυντή του Γραφείου Κύπρου της Performing Right Society, με θέμα τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας συνθετών, στιχουργών, εκδοτών και κληρονόμων μουσικών έργων. Ο κ. Σκουφαρίδης ανέπτυξε αναλυτικά την ιστορία της PRS και τους σημαντικούς δικαστικούς αγώνες που αυτή έχει δώσει στην Κύπρο για την προστασία των μουσικών έργων. Παρουσίασε επίσης διεξοδικά το περιεχόμενο των συμβάσεων με τους δικαιούχους και είπε ότι στόχος είναι η όσο το δυνατό μεγαλύτερη διανομή των εσόδων στους δικαιούχους, η οποία σήμερα ανέρχεται στο 88%, το οποίο είναι ένα από τα υψηλότερα ποσοστά στην Ευρώπη.

Το θέμα της συλλογικής διαχείριση του συγγενικού δικαιώματος του ερμηνευτή-εκτελεστή, ανέλυσε ο Γρηγόρης Τρικούκης, Νομικός Σύμβουλος Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης Δικαιωμάτων Ελλήνων Ηθοποιών “ΔΙΟΝΥΣΟΣ”. Αναφορικά με την Οδηγία, ο κ. Τρικούκης αναφέρθηκε στην εμπειρία της Ελλάδος, όπου η Οδηγία ακόμη δεν έχει μεταφερθεί, όπως και στην Κύπρο και σε όλα σχεδόν τα κράτη μέλη. Σημείωσε ότι η μεταφορά γίνεται με ξεχωριστό νομοθέτημα και ότι το νομοσχέδιο, το οποίο έχει τεθεί εδώ και καιρό σε δημόσια διαβούλευση, είναι στην τελική ευθεία για να κατατεθεί στη Βουλή.

Η ΕΔΠΙ, η οποία ιδρύθηκε το 2014 είναι ένας ανεξάρτητος μη κερδοσκοπικός φορέας με στόχο την ανάδειξη και την μελέτη ζητημάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και την ευαισθητοποίηση του κοινού σε ζητήματα προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας. Τον Απρίλιο του 2015 η ΕΔΠΙ εγκρίθηκε ώστε να λειτουργεί ως το εθνικό παράρτημα της Διεθνούς Ένωσης Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ALAI) στην Κύπρο.

Χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης ήταν το ΚΥΠΕ και χορηγός της εκδήλωσης ήταν η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Κύπρου.

ΚΥΠΕ

Back to top